(Thời gian làm việc: 8:00 - 20:30 các ngày trong tuần)

Hoạt động từ thiện

Tặng quà cho bệnh nhân tại Viện Huyết Học Truyền Máu TW ngày 14-11-2015

Ngày 14-11-2015 Quỹ Từ Thiện Ánh Đạo - Chùa Tứ Kỳ - Hoàng Mai -…

chi tiết >>
Tặng quà cho các bệnh nhân tại Viện K3 ngày 31-10-2015

Ngày 31-10-2015, Quỹ từ thiện Ánh Đạo Chùa Tứ Kỳ - Hoàng Mai - HN…

chi tiết >>
Tặng quà cho các bệnh nhân tại Bệnh Viện Nông Nghiệp - Thanh Trì - HN ngày 21-11-1015

Ngày 21-11-2015, Quỹ từ thiện Ánh Đạo Chùa Tứ Kỳ - Hoàng Mai - HN…

chi tiết >>
Quỹ Từ Thiện Ánh Đạo thăm hỏi và tặng quà cho các bệnh nhân tại Viện Phong - Bắc Ninh ngày 23/1/2016

Chỉ cách Hà Nội khoảng 40km, Trại phong Qủa Cảm nằm biệt lập, u tịch…

chi tiết >>
Tặng quà cho bệnh nhân tại Bệnh Viện Nông Nghiệp-Thanh Trì-HN ngày 24-10-2015

Hôm nay, ngày 24-10-2015, Quỹ từ thiện Ánh Đạo Chùa Tứ Kỳ - Hoàng Mai…

chi tiết >>
Tặng quà Bánh Sữa Kinh sách tại viện Huyết học TW ngày 12-09-2015

Chiều thứ 7 Ngày 12-09-2015 Quỹ từ thiện Ánh Đạo - Chùa Tứ Kỳ Hoàng…

chi tiết >>
CÁC HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN ĐANG ĐƯỢC QUỸ TỪ THIỆN ÁNH ĐẠO GIÚP ĐỠ HÀNG THÁNG

Hoạt động giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn hiện tại của Quỹ Ánh Đạo:…

chi tiết >>
Quỹ từ thiện Ánh Đạo thăm hỏi và tặng quà cho các hoàn cảnh khó khăn (tháng 6-2017)

Hoạt động từ thiện tháng 6/2017, quỹ Từ Thiện Ánh Đạo đã thăm hỏi động…

chi tiết >>
Liên hệ trực tiếp