Đá Đan Đông xanh đậm Ấn Độ

(Thời gian làm việc: 8:00 - 20:30 các ngày trong tuần)Đá Đan Đông xanh đậm Ấn Độ


Đá Đan Đông xanh đậm Ấn Độ ; Đơn giá : 100k ; Kích thước :4x4x5 ; Công khắc : 230k

Giá: 100,000 vnd

Văn Phòng Tứ Bảo Ánh Đạo - Số 8, Đường Ngọc Hồi - P.Hoàng Liệt - Q.Hoàng Mai- Hà Nội
0168.474.2188 Hotline:091.905.16.18
Liên hệ trực tiếp