Quà tặng

(Thời gian làm việc: 8:00 - 20:30 các ngày trong tuần)

Chuông - Mõ - Khánh

Chuông đồng 9
Giá: 150,000 VND
Chuông đồng 8
Giá: 100,000 VND
Mõ gỗ sơn đỏ 1
Giá: 130,000 VND
Mõ gỗ mộc 1
Giá: 130,000 VND
Khánh đồng
Giá: 250,000 VND
Chuông đồng 12
Giá: 300,000 VND
Liên hệ trực tiếp